ATPL predavanja

ATPL predavanja se pričnejo z informativnim dnem 22. Avgusta ob 16:00 v Adria Airways Letalski Šoli.